Wetsvoorstel preferentie


Wetsvoorstel preferentie kinderalimentatie: goed nieuws voor kinderen van gescheiden oudersIn de complexe wereld van het familierecht staat het welzijn van het kind altijd voorop. Op dit moment staat kinderalimentatie nog altijd gelijk met andere schulden. Dit leidt soms tot situaties waarbij er voor de kinderen niet genoeg geld overblijft. Een oplossing kan zijn om kinderalimentatie een andere status te geven ten opzichte van andere schulden. Deze betaling zou dan voorrang moeten krijgen op andere schulden. Het recent ingediende wetsvoorstel preferentie kinderalimentatie wil deze verandering in gang zetten, zodat kinderen na een scheiding niet ook nog eens letterlijk het kind van de rekening worden.


Kinderalimentatie is geld dat voor de kinderen bedoeld is

De Tweede Kamer wil eigenlijk al jaren dat kinderalimentatie een preferente status krijgt. Het doel? Voorkomen dat kinderen de dupe worden van de schuldenlast van hun ouders. Kinderalimentatie is geld dat voor (het grootbrengen van) de kinderen is bedoeld. De kans dat dit geld ook echt bij de kinderen terecht komt, is aanzienlijk groter als dit wetsvoorstel aangenomen wordt.


Wat gaat er veranderen als het wetsvoorstel preferentie kinderalimentatie wordt aangenomen?

Concreet betekent dit voorstel een wijziging in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij kinderalimentatie voorrang krijgt op veel andere schulden. Geld voor de zorg van kinderen wordt hiermee belangrijker dan sommige andere schulden. Het verwachte resultaat is dat er meer kinderalimentatie betaald zal worden, wat rechtstreeks ten goede komt aan de verzorging en opvoeding van kinderen van gescheiden ouders.


Voordelen van deze nieuwe wet over kinderalimentatie

Het wetsvoorstel belooft veel goeds: meer financiële zekerheid voor kinderen en minder financiële druk op alimentatieplichtigen. Want ook voor ouders heeft het voordelen: De kinderalimentatie gaat niet langer op de hoop van schulden, waardoor de financiële druk vaak vermindert.


Het wetsvoorstel preferentie kinderalimentatie kent niet alleen maar winnaars
Toch zijn er ook kritische noten te kraken. Zo wijst de Raad voor de Rechtspraak op mogelijke ongelijkheid tussen gezinssituaties en gescheiden ouders. Daarnaast zijn er ook mensen die het niet eerlijk vinden ten opzichte van andere schuldeisers, zoals kleine bedrijven en zelfstandigen. Het wetsvoorstel brengt in ieder geval weer een dialoog op gang over de verdeling van de financiële verantwoordelijkheden na een scheiding.


De actuele status van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel preferentie kinderalimentatie is op 20 september 2023 ingediend. Het debat in de Tweede Kamer en de verdere behandeling zullen de komende tijd bepalen wanneer en in welke vorm deze belangrijke wijziging doorgevoerd zal worden.


Onze visie op dit wetsvoorstel

Het aannemen van de wet preferentie kinderalimentatie zal een belangrijke stap vooruit zijn in het beschermen van de financiële belangen van kinderen binnen het familierecht. Bij Gerrits Advocatuur juichen we initiatieven toe die het welzijn van kinderen bevorderen en ondersteunen we de invoering van dit wetsvoorstel van harte.


Wil je meer weten over dit onderwerp?

Wellicht heeft het invoeren van deze wet ook invloed op jouw financiële situatie. Bij Gerrits Advocatuur volgen we alle ontwikkelingen op de voet en informeren we je graag over de laatste stand van zaken. Het welzijn van jou en je kinderen staat bij ons altijd voorop.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Dan mag je ons gerust bellen.


Bel
Mail
Contact
Herenstraat 7
6602 BA Wijchen
Tel.: 024-6411555
info@gerritsadvocatuur.nl
Post- en bezoekadres
Gerrits Advocatuur
Gerrits Advocatuur © 2024    |   Disclaimer    |    Algemene voorwaarden    |    Privacystatement    |    Website: ROYALwebsites
Gerrits Advocatuur © 2024        Disclaimer
Algemene voorwaarden         Privacystatement
Website: ROYALwebsites