Contact

Post en bezoekadres

Herenstraat 7
6602 BA Wijchen

Tel: 024-6411555
Fax: 024-6416287

info@gerritsadvocatuur.nl
www.gerritsadvocatuur.nl

Gerrits Advocatuur is een eenmanszaak welke bij de Kamer van Koophandel te Arnhem staat ingeschreven onder nummer 69662215

De, voor advocaten verplichte, verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid voor Gerrits advocatuur is ondergebracht bij HDI Global S.E. onder polisnummer VBA1703042. Een kopie van de polis kan op eerste verzoek worden verstrekt.

Gerrits Advocatuur beschikt niet over een rekening derdengelden en is ook niet aangesloten bij een stichting derdengelden. Gerrits Advocatuur kan derhalve geen derdengelden ontvangen of beheren.

Op de werkzaamheden van Gerrits Advocatuur zijn de algemene voorwaarden van Gerrits Advocatuur van toepassing.

Bij Gerrits Advocatuur is een kantoorklachtenregeling van toepassing.

Orde van Advocaten

Mr. Maurice Gerrits is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM ‘s-Gravenhage, telefoon: 070-3353535 e-mail: info@advocatenorde.nl, via de navolgende link is alle op ingeschreven advocaten toepasselijke wet- en regelgeving te raadplegen.
Bekijk de site>> www.advocatenorde.nl